Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της από 30/05/2013 τετραμερούς Προγραμματικής μεταξύ της α) Περιφέρειας Πελοποννήσου μέσω της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κορινθίας, β) του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, γ) της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας και Αναρρίχησης και δ) της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε., για να υποστηρίξει, συγκεντρώσει, οργανώσει και παραδώσει στην Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κορινθίας, όλα τα στοιχεία εκείνα που θα διευκολύνουν στην εκπόνηση όλων των απαραίτητων εργασιών, τεχνικών μελετών για την υλοποίηση του έργου της Πρότασης με τίτλο: «Ζήρεια: Ορειβατικός – Οικοτουριστικός Προορισμός».

Το όρος Ζήρεια είναι ένας από τους σημαντικότερους ορειβατικούς και οικοτουριστικούς προορισμούς της χώρας. Η Ζήρεια, το περιβαλλοντικά υψηλής αξίας ορεινό σύστημα, στην οποία αναπτύσσεται εκτεταμένη αλπική ζώνη, προσφέρεται για μεγάλες πεζοπορίες και αναβάσεις.

Το έργο περιλαμβάνει:

  • Τη κτιριακή αναβάθμιση των δύο καταφυγίων στο Όρος Ζήρεια,
  • Την ανάδειξη σήμανσης μονοπατιών στην ευρύτερη περιοχή,
  • Την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού λειτουργίας, και
  • Τις δράσεις προβολής και προώθησης

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης πραγματοποιήθηκαν τα κάτωθι:

Υποέργο 1 – «Εκσυγχρονισμός και Αποκατάσταση Καταφυγίων «Δ. Χατζίδης» και «Δ.Λουκίσας» του Όρους Ζήρεια:

  • Εκπόνηση και Σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων καταφυγίων
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη Αναβάθμισης καταφυγίων
  • Στατική Μελέτη καταφυγίων
  • Η/Μ Μελέτες (Έγιναν Η/Μ Μελέτες σε επίπεδο οριστικής μελέτης στο σύνολό τους). Οι μελέτες που εκπονήθηκαν ήταν: Μελέτη Ύδρευσης, Μελέτη Αποχέτευσης, Μελέτη Θέρμανσης, Μελέτη Ηλεκτρικών (ασθενών και ισχυρών), Μελέτη ΕΝΑΚ
  • Μελέτη Περιβαλλοντικών ΕπιπτώσεωνΜελέτη Οικολογικής Αξιολόγησης

Με βάσει τα στοιχεία που προέκυψαν από τις παραπάνω μελέτες συντάχθηκαν Τεύχη Δημοπράτησης, τα οποία πληρούν τις Τεχνικές προϋποθέσεις και προδιαγραφές των ισχυουσών διατάξεων.

Υποέργο 2: «Ανάδειξη και σήμανση μονοπατιών» του όρους Ζήρεια:
Συντάχθηκαν η Δασική Μελέτη και η Μελέτη Ερμηνείας Περιβάλλοντος & Σήμανσης. Στο πλαίσιο αυτό ακολουθήθηκαν τα κάτωθι στάδια:

Στάδιο Α: Συλλογή πληροφοριών και υλικού. Με την υποστήριξη του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, του Δασαρχείου Ξυλοκάστρου, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας & Αναρρίχησης και του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Κορίνθου έγινε συλλογή πληροφοριών και του απαραίτητου υλικού.

Στάδιο Β: Ανάλυση και αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης περιλάμβανε το Προσδιορισμό της περιοχής μελέτης, την αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης την ανάλυση φυσικού περιβάλλοντος και την καταγραφή και αποτύπωση των εργασιών.

Στάδιο Γ: Οικονομική Ανάλυση όπου και πραγματοποιήθηκε η προσμέτρηση των εργασιών παρέμβασης, η περιγραφή της ανάλυσης τιμών και εκτίμηση του προϋπολογισμού του έργου.

3 2

Leave a Reply