ΚΟΥΝΟΥΠΟΚΤΟΝΙΑΚΟΥΝΟΥΠΟΚΤΟΝΙΑ ΕΤΟΣ 2019-2020ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΣ (ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ, ΣΚΝΙΠΕΣ, ΦΛΕΒΟΤΟΜΟΙ). ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΕΝΤΟΜΩΝ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΣ

By 18 Απριλίου 2020 18 Νοεμβρίου, 2020 No Comments

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:

«Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής περιοχές του φυσικού, περιαστικού, αγροτικού συστήματος των Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας για την τριετία 2018-2019-2020»

«Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης – ενημέρωσης – πληροφόρησης φορέων και πολιτών με πεδίο εφαρμογής τις Περιφερειακές Ενότητες και τους Δήμους της Περιφέρειας Πελοποννήσου» για την τριετία 2018-2019-2020

Διαβάστε το Πρόγραμμα σε μορφή PDF – 5.ΚΟΥΝ 18-19-20 ΠΡΟΓΡΑΜΜ.