ΕΛΟΝΟΣΙΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΟΝΟΣΙΑΣ Δ. ΕΥΡΩΤΑ 2016 - 2017

Τελική έκθεση πεπραγμένων Πανεπιστημίου για την πορεία των δράσεων (2016)

By 19 Ιανουαρίου 2017 No Comments
Εισαγωγή

Η ελονοσία είναι μεταδιδόμενη παρασιτική νόσος η οποία προκαλείται από το πλασμώδιο
της ελονοσίας και μεταδίδεται μέσω νυγμού από μολυσμένα ανωφελή κουνούπια. Είναι
θεραπεύσιμη νόσος, εφόσον διαγνωστεί έγκαιρα, αλλά μπορεί να προκαλέσει σοβαρές
επιπλοκές ή ακόμη και το θάνατο αν η διάγνωση και η θεραπεία καθυστερήσουν.
Τα είδη πλασμωδίων που έχουν αναγνωριστεί ότι προκαλούν ελονοσία στον
άνθρωπο είναι: το Plasmodium falciparum, το P. vivax, το P. malariae, το P. ovale και το P.
knowlesi (στέλεχος που σχετίζεται με ελονοσία στους πιθήκους – πρόσφατα
αναγνωρίστηκε ως το πέμπτο πλασμώδιο που προκαλεί τη νόσο στον άνθρωπο έπειτα
από καταγεγραμμένα κρούσματα στη νοτιοανατολική Ασία). Η πλειονότητα των νοσήσεων
και των θανάτων συνδέεται κυρίως με δυο από τα πλασμώδια, το P. falciparum και το P.
vivax.
Η συνεργασία μεταξύ του παγκόσμιου προγράμματος για την εξάλειψη της ελονοσίας
και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) οδήγησε στο επιτυχές αποτέλεσμα της
μείωσης της επίπτωσης της ελονοσίας μέσα από μεγάλης κλίμακας έλεγχο των
διαβιβαστών (κουνουπιών) και πλήρως οργανωμένο σύστημα επιτήρησης. Μεταξύ του
1957 και του 1963, οι περισσότερες εκ των ευρωπαϊκών χωρών κατάφεραν να εξαλείψουν
την ελονοσία και τελικά, το 1957, η Ευρώπη έγινε η πρώτη ήπειρος ελεύθερη ελονοσίας.
Παρά τις εντατικά εφαρμοζόμενες στρατηγικές εξάλειψης, η τελευταία αυτή εικόνα
της Ευρώπης άλλαξε στα μέσα του ’90, όταν η επίπτωση της ελονοσίας άρχισε πάλι να
αυξάνεται λόγω πολιτικής και κοινωνικοοικονομικής αποσταθεροποίησης, που κατέληξε
σε διακοπή των δραστηριοτήτων ελέγχου και πρόληψης και μαζικής μετανάστευσης, η
οποία αποτέλεσε τον παράγοντα επανεμφάνισης άφθονων κρουσμάτων ελονοσίας στην
Ευρώπη.
Όσον αφορά στην κατάσταση στην Ελλάδα, αξίζει να αναφερθεί ότι κατατασσόταν
στις ενδημικές για την ελονοσία χώρες μέχρι το 1960. Έπειτα από ένα εντατικό πρόγραμμα
εξάλειψης, που εφαρμόστηκε την περίοδο 1946-1960, η Ελλάδα κατάφερε να λάβει την
πιστοποίηση «ελεύθερη ελονοσίας» από τον ΠΟΥ το 1974. Από το 1974 και μετά,
καταγράφονταν ετησίως 30-50 εισαγόμενα κρούσματα ελονοσίας από ενδημικές χώρες.

 

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη την έκθεση:

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2016 ΕΛΟΝΟΣΙΑ

Leave a Reply