Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της από 31/07/2013 προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου μέσω της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Λακωνίας και της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε., σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Σπάρτης, για να υποστηρίξει, συγκεντρώσει, οργανώσει και παραδώσει στην Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Λακωνίας, όλα τα στοιχεία εκείνα που θα διευκολύνουν στην εκπόνηση όλων των απαραίτητων εργασιών, τεχνικών μελετών για την υλοποίηση του έργου «Ταΰγετος: Φύση και Εναλλακτικός Τουρισμός».

Η υλοποίηση του έργου γίνεται σε έναν από τους σημαντικότερους ορειβατικούς και οικοτουριστικούς προορισμούς της χώρας που είναι το όρος Ταΰγετος. Ο Ταΰγετος  διαθέτει μεγάλο δίκτυο μονοπατιών και εξαιρετικής σημασίας φυσικό περιβάλλον, λόγοι που οδήγησαν στον χαρακτηρισμό πολλών περιοχών του ως προστατευόμενων από το δίκτυο NATURA 2000.

Ο Ταΰγετος προσφέρεται για πολλές δραστηριότητες όπως:

♦Πεζοπορία στα μονοπάτια και καλντερίμια του Ταϋγέτου, που αποτέλεσαν το πρώτο οργανωμένο Δίκτυο πεζοπορικών διαδρομών της Ελλάδας

♦ Γνωριμία με την χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής με επίκεντρο το Βοτανικό και Γεωλογικό Μουσείο Ταϋγέτου, στην Αναβρυτή.

♦ Αθλητική αναρρίχηση στο συγκροτημένο Αναρριχητικό Πάρκο Λαγκάδας Ταϋγέτου.

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:

 • Την κτιριακή (χώροι υγιεινής και εστίασης) και ενεργειακή αναβάθμιση του υπάρχοντος καταφυγίου στη θέση, καθώς και την ολοκλήρωση του κτιριολογικού προγράμματος με την αναγκαία επέκταση του.

Ο Ταΰγετος διαθέτει ένα βασικό ορειβατικό καταφύγιο στη θέση «Αγία Βαρβάρα», σε υψόμετρο 1.540 μ. πλησίον του εποχικού οικισμού Τόριζα, στα διοικητικά όρια της Τ.Κ. Παλαιοπαναγιάς, ωφέλιμης επιφανείας περίπου 65μ2, μέγιστης δυναμικότητας φιλοξενίας 24 ατόμων. Οι εγκαταστάσεις του υφιστάμενου κτιρίου χρήζουν εκσυγχρονισμού, βελτίωσης αλλά και μικρής επέκτασης, με πολλαπλές επεμβάσεις τόσο στο οικοδομικό μέρος όσο και στο ηλεκτρομηχανολογικό, για την εξασφάλιση της οικονομίας πόρων και κόστους λειτουργίας. Επισημαίνεται ότι οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στο υφιστάμενο κτίριο στοχεύουν να καλύψουν τις πιεστικές ανάγκες στους τομείς της υγιεινής και εξυπηρέτησης των επισκεπτών του –και όχι να αυξήσουν τη δυναμικότητά του.

Επιπλέον, λόγω πολεοδομικών περιορισμών στην επέκταση του υφιστάμενου κτιρίου, προτείνεται η ανέγερση νέας, ανεξάρτητης πτέρυγας, εντός του ιδίου οικοπέδου, για την αύξηση της δυναμικότητας φιλοξενίας του.

Τα παραπάνω επιτυγχάνονται με την εκπόνηση και διεκπεραίωση των απαραιτήτων μελετών και αδειοδοτήσεων τα οποία αναλυτικά έχουν ως κάτωθι:

 1. Αρχιτεκτονική Μελέτη (Τοπογραφικό Διάγραμμα)
 2. Αρχιτεκτονική Μελέτη (Αποτύπωση)
 3. Αρχιτεκτονική Μελέτη (Πρόταση)
 4. Έλεγχος Στατικής επάρκειας υφισταμένου
 5. Στατική μελέτη νέου κτιρίου
 6. Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων
 7. Μελέτη ΚΕΝΑΚ
 8. Τεύχη Δημοπράτησης
 • Την κτιριακή αναβάθμιση του καταφυγίου ανάγκης στη θέση «Τσάρκος» Ταϋγέτου (κτίρια πρώην Προωθημένου Σταθμού Υποστήριξης Βοτανικής Έρευνας).Οι εγκαταστάσεις του υφιστάμενου κτιρίου χρήζουν συντήρησης–ανακατασκευής, εκσυγχρονισμού, βελτίωσης αλλά και μικρής επέκτασης, με πολλαπλές επεμβάσεις στο οικοδομικό μέρος, για την αποκατάσταση των σημαντικών ζημιών που έχουν υποστεί, για την εξασφάλιση από ανάλογης έντασης καιρικά φαινόμενα στο μέλλον, καθώς και για τη βελτίωση της λειτουργικότητάς τους.
 • Την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού λειτουργίας του καταφυγίου ανάγκης και την ικανή διαβίωση των χρηστών. Ενδεικτικά, ο εξοπλισμός αφορά στο προθάλαμο, κουζίνα, τραπεζαρία και κοιτώνες με διώροφα στρατιωτικού τύπου κρεβάτια ή μεγάλους πάγκους με 10 έως 20 στρώματα στη σειρά.
 • Την αναβάθμιση του αθλητικού Αναρριχητικού Πάρκου Λαγκάδας Ταϋγέτου, οι εργασίες του οποίου περιλαμβάνουν:
 • Την εγκατάσταση ασφαλειών με αγκύρια χημικού τύπου, τα οποία είναι τα συνιστώμενα για την περίπτωση του μαλακού ασβεστόλιθου όπως είναι αυτός της Λαγκάδας.
 • Για το ζήτημα των ρελέ των αρχικών διαδρομών προτείνεται η αντικατάσταση του κρίκου με πλακέτα με ενσωματωμένο καραμπίνερ.
 • Αναφορικά με το ζήτημα που έχει παρουσιαστεί στον τομέα «Τουρλίτσα», προτείνεται η επιχωμάτωση της παράνομης διάνοιξης και η επαναφορά του πρανούς στην αρχική του μορφή. Κατ’ αυτό τον τρόπο και θα αποκατασταθεί η αισθητική ζημιά που είχε επέλθει στο φυσικό τοπίο και θα είναι δυνατή εκ νέου η αναρρίχηση στον εν λόγω τομέα.
 • Στον τομέα των υποστηρικτικών υποδομών θα πρέπει να υπάρξει καθαρισμός στις προσβάσεις προς τις αναρριχητικές διαδρομές από λιθοπτώσεις και θαμνώδη βλάστηση καθώς και η κατάλληλη σηματοδότησή τους καθώς και καθαρισμός των μονοπατιών. Επίσης θα πρέπει να γίνουν ήπιες παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο με
 • Θετική συμβολή στις δραστηριότητες γύρω από το πεδίο θα ήταν η παροχή πόσιμου νερού σε κάποιο κεντρικό σημείο του πεδίου.

Διαδρομή μονοπατιού στον Ταύγετο Καταφύγιο "Αγία Βαρβάρα", θέση ΤαύγετοςΔιαδρομή μονοπατιού στον Ταύγετο

Καταφύγιο “Αγία Βαρβάρα”, θέση Ταΰγετος

Leave a Reply