ΑΣ: ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Πρωτοβουλία επιχειρηματικότητας και απασχόλησης

By 3 Δεκεμβρίου 2015 15 Δεκεμβρίου, 2015 No Comments

1 Αναπτυξιακή Σύμπραξη: ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

http://arcadia-network.gr/

Ωφελούμενοι: 100 άνεργοι

Το σχέδιο δράσης «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ και ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση ενεργειών και δράσεων που στόχο έχει την αποτελεσματική ενσωμάτωση στην εργασία 100 ωφελουμένων, ανέργων/ εγγεγραμμένων στους καταλόγους του ΟΑΕΔ, ασφαλισμένων στον ΟΓΑ και νέων επιστημόνων βάσει διαγνωσμένων αναγκών των ιδίων αλλά και της τοπικής αγοράς εργασίας της περιοχής παρέμβασης που είναι οι δήμοι Γορτυνία, Μεγαλόπολης και Τρίπολης.

Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε το αρχείο μας: ΤΟΠ.ΣΑ Αρκαδικό Δίκτυο

Leave a Reply