ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

«Ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης αρθρόποδων που ευθύνονται για την μετάδοση ζωονόσων/ανθρωποζωονόσων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» για το μήνα Μάιο

By 7 Ιουνίου 2019 No Comments

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε τον εβδομαδιαίο προγραμματισμό περιφοράς των συνεργείων:

Προγραμματισμός 06-05 έως 10-05

Προγραμματισμός 13-05 έως 17-05

Προγραμματισμός 20-05 έως 24-05

Προγραμματισμός 27-05 έως 31-05

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε τον εβδομαδιαίο απολογισμό περιφοράς των συνεργείων:

Απολογισμός 06-05 έως 10-05

Απολογισμός 13-05 έως 17-05

Απολογισμός 20-05 έως 24-05

Απολογισμός 27-05 έως 31-05