«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ», με κωδικό ΟΠΣ 5030565, 01/01/2017- σήμερα

Η Πελοπόννησος Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. με γνώμονα την  ανάπτυξη, διαχείριση, προβολή και επένδυση του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Πελοποννήσου, και προσβλέποντας στην ενίσχυση της τουριστικής διείσδυσης και αναγνωσιμότητας της «Μυθικής Πελοποννήσου» ως προορισμός θεματικού τουρισμού, έχει ορισθεί  δικαιούχος της Πράξης «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ», με κωδικό ΟΠΣ 5030565, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικού πόρους.

Αντικείμενο της Πράξης είναι η προβολή των θεματικών μορφών τουρισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, μέσα από δράσεις που απευθύνονται τόσο σε επαγγελματίες του τουρισμού όσο και στους καταναλωτές τουριστικών επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, οι ενέργειες τουριστικής προβολής στο επίπεδο της Πράξης αφορούν:

 • στη μελέτη των τουριστικών ροών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με σκοπό την ανάδειξη των στρατηγικών κατευθύνσεων για την καλύτερη διαχείριση και βελτιστοποίηση της εμπειρίας των επισκεπτών.
 • σε συνδυασμένες ενέργειες προβολής και προώθησης του προορισμού μέσω διεθνών εκθέσεων, φόρουμ, φεστιβάλ, ταξιδιών εξοικείωσης και άλλων δράσεων προβολής και ανάπτυξης τεχνογνωσίας στην τουριστική αγορά.
 • στην αξιοποίηση του πελατολογίου των αεροπορικών εταιρειών που εξυπηρετούνται από τον κρατικό αερολιμένα «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος» της Καλαμάτας
 • σε υπηρεσίες διαφημιστικής καμπάνιας τόσο σε παραδοσιακά και ψηφιακά ΜΜΕ για την προβολή και προώθηση του προορισμού στην εσωτερική αγορά.

Η πράξη διαρθρώνεται ως ακολούθως:

 • Υποέργο 1: Στρατηγική Ολοκληρωμένης Προσέλκυσης, Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Ροών Επισκεπτών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
 • Υποέργο 2: Διαχείριση και υλοποίηση δράσεων προβολής θεματικών μορφών τουρισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου
 • Υποέργο 3: Συνεργασία με αεροπορικές εταιρείες για την προβολή θεματικών μορφών τουρισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου
 • Υποέργο 4: Καμπάνια προσέλκυσης εσωτερικού τουρισμού σε ΜΜΕ και ηλεκτρονικά μέσα

 

«Προβολή της Περιφέρειας Πελοποννήσου», με κωδικό MIS 5000999», 01/01/2016 – 28/02/2018

Η Πελοπόννησος Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. με γνώμονα την  ανάπτυξη, διαχείριση, προβολή και επένδυση του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Πελοποννήσου, και προσβλέποντας στην ενίσχυση της τουριστικής διείσδυσης και αναγνωσιμότητας της «Μυθικής Πελοποννήσου» ως προορισμός θεματικού τουρισμού, έχει ορισθεί  δικαιούχος της Πράξης «Προβολή της Περιφέρειας Πελοποννήσου», με κωδικό MIS 5000999, η οποία χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014-2020 και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Αντικείμενο της Πράξης είναι η προβολή θεματικών μορφών τουρισμού και του συνολικού τουριστικού αποθέματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου και περιλαμβάνει ένα μείγμα συνδυασμένων ενεργειών και στοχευμένων δράσεων προβολής των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της Πελοποννήσου, μέσα από την καθιέρωση ενιαίου branding, τη διενέργεια επαγγελματικών συναντήσεων, τη φιλοξενία τουριστικών αποστολών, τη συμμετοχή σε εκθέσεις – εκδηλώσεις, την αναβάθμιση διαδικτυακών εφαρμογών και κοινωνικών μέσων δικτύωσης,  καθώς και τη συνεργασία με αεροπορικές εταιρείες.

Πιο συγκεκριμένα, η Πράξη αποτελείται από τα ακόλουθα υποέργα:

 • Ολοκληρωμένο Σχέδιο Επικοινωνιακής Στρατηγικής για τη διετία 2016-2017 για την εξειδίκευση και αναβάθμιση της ταυτότητας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και τις απαραίτητες προωθητικές ενέργειες για την ανάδειξη αυτής.
 • Σχεδιασμός και Παραγωγή Οπτικοακουστικού προωθητικού Υλικού.
 • Προβολή της Τουριστικής Ταυτότητας της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε Εθνικά και Διεθνή ΜΜΕ.
 • Αναβάθμιση, διαχείριση και παραγωγή περιεχομένου ιστοσελίδας Mythical Peloponnese.
 • Επιμέλεια και Παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού προωθητικού υλικού της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
 • Διαχείριση και υλοποίηση δράσεων προβολής και προώθησης της Πελοποννήσου ως ενιαίος προορισμός  και ως σύνολο επιμέρους προορισμών θεματικού τουρισμού.
 • Ανάπτυξη εφαρμογών για την ενίσχυση της θεματικής ταυτότητας του προορισμού.
 • Εξειδικευμένη Διαδικτυακή καμπάνια σε Μέσα Μαζικής Δικτύωσης για την προβολή θεματικών μορφών τουρισμού.
 • Απολογισμός Προγράμματος