1

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της από 23/04/2015 Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου μέσω της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ως Φορέα Υλοποίησης,  της Ιεράς Μητρόπολης Μαντινείας & Κυνουρίας ως Κύριος του Έργου και της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. ως Σύμβουλος Υποστήριξης για να συγκεντρώσει, να οργανώσει και να παραδώσει στην Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου όλα τα στοιχεία εκείνα που θα την διευκολύνουν στην εκπόνηση όλων των απαραίτητων τεχνικών μελετών για την ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ του ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ  «ΠΡΩΗΝ ΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ».

Το ιστορικό κτήριο αποτελεί σημείο αναφοράς της νεότερης ιστορίας της Τρίπολης και κατ’ επέκταση ολόκληρης της Αρκαδίας. Το κτίριο εκπέμπει τα χαρακτηριστικά της βαριάς πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς διατηρώντας ζωντανό τον πυρήνα της αρκαδικής και ελληνικής παράδοσης.

Πρόκειται για κτίριο που έχει τρεις στάθμες (υπόγειο, ισόγειο και Α’ όροφος) με εμβαδόν κάτοψης ορόφου 250τ.μ. Βρίσκεται στην Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου στην Τρίπολη, είναι γωνιακό κτίριο και έχει πρόσοψη επί της πλατείας και της οδού Ερυθρού Σταυρού. Αποτελείται από φέρουσα τοιχοποιία με προσθήκες από οπλισμένο σκυρόδεμα που έγιναν στην διάρκεια λειτουργίας του κτιρίου. Το ύψος των ορόφων εκτιμάται περίπου στα 4,5μ και υπόγειο περίπου στα 3μ. Στην ψηλότερη στάθμη υπάρχει δώμα στο σύνολο της κάτοψης, στο οποίο έχουν εκτελεστεί εργασίες στεγάνωσης.

Στην έννοια της αρχιτεκτονικής του κληρονομιάς συνοψίζεται η ιδιαίτερη ιστορική, πολεοδομική, αρχιτεκτονική, λαογραφική, κοινωνική και αισθητική φυσιογνωμία και αξία μιας ολόκληρης εποχής.

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί:

  • η μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης του έργου από την Ιερά Μητρόπολη Μαντινείας & Κυνουρίας (Κύριος του Έργου) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων (Φορέας Υλοποίησης).
  • Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης η Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων αναλαμβάνει να λειτουργήσει ως Φορέας Υλοποίησης του έργου και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες:
  • Ωρίμανση του έργου (σύνταξη μελετών και λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων).
  • Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.
  • Σύνταξη διακηρύξεων / τευχών δημοπράτησης του έργου.
  • η υποστήριξη της ανωτέρω Διεύθυνσης από την ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. στα παρακάτω:

Ωρίμανση του έργου (σύνταξη μελετών και λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων.

Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.

Σύνταξη διακηρύξεων / τευχών δημοπράτησης του έργου.

 

Βορειοανατολική όψη κτιρίου

Νοτιοδυτική όψη κτιρίου

Ανατολική όψη κτιρίου

Προοπτική απεικόνιση εξώστη

Κάτοψη –Πρότασης-Υπογείου κτιρίου ΕΡΑ

Κάτοψη –Πρότασης-Υπογείου κτιρίου ΕΡΑ

Κάτοψη- Πρότασης-Ισόγειο κτιρίου ΕΡΑ

Κάτοψη- Πρότασης-Ισόγειο κτιρίου ΕΡΑ

Κάτοψη –Πρότασης Ορόφου

Κάτοψη –Πρότασης Ορόφου

Κάτοψη-Πρόταση Δώμα

Κάτοψη-Πρόταση Δώμα

Leave a Reply