Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της από 30-05-2013 διμερούς Προγραμματικής Σύμβασης του Άρθρου 100 του Ν.3852/10 μεταξύ α) της Περιφέρειας Πελοποννήσου και β) της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας Ο.Τ.Α. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. ως φορέα υποστήριξης, για την Υλοποίηση της Πρότασης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας: Αντιπλημμυρική προστασία – οριοθέτηση – άρδευση στον Αλφειό ποταμό.

Η πεδιάδα του Αλφειού, στο τμήμα της περιοχής Αθήναιο – Ασέα στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας, δεν καλλιεργείται κυρίως λόγω έλλειψης υποδομών αξιοποίησης του υδατικού δυναμικού του ποταμού. Με τη σταδιακή μεταστροφή της οικονομίας προς τον πρωτογενή τομέα, η πεδιάδα αυτή μπορεί να αποτελέσει σημαντικό πόλο ανάπτυξης στην τοπική κοινωνία.

Το υδατικό δυναμικό της περιοχής είναι εξαιρετικά σημαντικό, η ροή είναι πρακτικά συνεχής και συνοδεύεται από πλημμυρικά κύματα κυρίως κατά τους φθινοπωρινούς και εαρινούς μήνες. Για την αντιμετώπιση του πλημμυρικού φαινομένου, προτείνονται εργασίες για τη διευθέτηση κατά τμήματα του ποταμού όπου αυτόκρίνεται  απαραίτητο με βάση τις τεχνικές περιγραφές της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.

Η υποστήριξη των ανωτέρω Διευθύνσεων αφορά σε Υπηρεσίες Συμβούλου στα παρακάτω:

  • Εκπόνηση έκθεσης σκοπιμότητας.
  • Αναζήτηση Υπάρχοντος υλικού (εκθέσεις, μελέτες και αδειοδοτήσεις για το έργο).
  • Επιτόπια αυτοψία της περιοχής μελέτης
  • Συγκέντρωση τοπογραφικών στοιχείων
  • Συγκέντρωση στοιχείων Υδραυλικής Μελέτης για την Οριοθέτηση
  • Συγκέντρωση στοιχείων Μελέτης Άρδευσης
  • Συγκέντρωση στοιχείων Η/Μ Μελετών
  • Συγκέντρωση στοιχείων Στατικών Μελετών
  • Συγκέντρωση στοιχείων Μ.Π.Ε.
  • Κατάρτιση Π/Υ – Όλα τα παραπάνω στοιχεία αναλύθηκαν με αποτέλεσμα την κατάρτιση του Π/Υ του προς εκτέλεση έργου.

 

Περιοχή μελέτης

Περιοχή μελέτης

 

Leave a Reply