1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το έργο με τίτλο «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΕΝΤΟΜΟΥ
ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΗ ΤΗΣ ΕΛΟΝΟΣΙΑΣ ΜΕ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΤΙΑ 2016-2017» περιλαμβάνει το
σύνολο των στοχευμένων παρεμβάσεων και απαιτούμενων ενεργειών για την
αντιμετώπιση και έλεγχο του εντόμου διαβιβαστή της ελονοσίας με στόχο την
προφύλαξη του πληθυσμού από τον κίνδυνο μετάδοσης της νόσου, στα όρια
του Δήμου Ευρώτα.

Κρίσιμες περιοχές για την καταπολέμηση των κουνουπιών στην περιοχή εφαρμογής του έργου. Μεγάλοι
πληθυσμοί κουνουπιών παράγονται είτε από τα υγροτοπικά συστήματα, είτε σε περιοχές στις οποίες
υπάρχουν οργανωμένα αρδευτικά δίκτυα με αποστραγγιστικά κανάλια.

Το πρόβλημα των κουνουπιών στο Δήμο Ευρώτα αποτελεί ένα από τα
σημαντικότερα προβλήματα του Δήμου, με επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής,
στην ανάπτυξη της περιοχής και στην Δημόσια Υγεία. Η συνεχιζόμενη ύπαρξη
της ελονοσίας σε μια περιοχή απαιτεί ένα συνδυασμό υψηλής πυκνότητας
ανθρώπινου πληθυσμού, υψηλή πυκνότητα του πληθυσμού των κουνουπιών,
καθώς και υψηλά ποσοστά μετάδοσης από άνθρωπο σε κουνούπια και από
τα κουνούπια στους ανθρώπους. Εάν οποιαδήποτε από αυτά μειώνεται
επαρκώς, το παράσιτο αργά ή γρήγορα θα εξαφανιστεί από τη συγκεκριμένη
περιοχή. Για την αποτελεσματικότερη οργάνωση του έργου Αντιμετώπισης και
ελέγχου του εντόμου-διαβιβαστή της ελονοσίας σχεδιάστηκε ένα
ολοκληρωμένο στρατηγικό πλάνο τακτικών ενεργειών ορθούς υλοποίησης
αλλά και συστηματικής παρακολούθησης και ελέγχου του έργου, με σκοπό
την επίτευξη υψηλού βαθμού πληρότητας και αρτιότητας των απαιτούμενων
δράσεων του προγράμματος.

Το έργο είναι 2ετούς διάρκειας και περιλαμβάνει δράσεις καθ’ όλη τη διάρκεια
του έτους. Οι δράσεις ξεκίνησαν τον Αύγουστο του έτους 2016, και θα
συνεχιστούν μέχρι τη λήξη του έργου.
Οι εργασίες για την υλοποίηση του έργου περιλαμβάνουν:
1. Διενέργεια υπολειμματικών ψεκασμών Εσωτερικών Χώρων (IRS) σε
οικίες/καταλύματα των μεταναστών
2. Τοποθέτηση κουνουπιέρων εμποτισμένων με εντομοκτόνο σε
οικίες/καταλύματα των μεταναστών
3. Υπολειμματικοί ψεκασμοί χώρων για την καταπολέμηση διαχειμαζόντων
κουνουπιών διαβιβαστών
4. Διερεύνηση της βιολογίας και της ηθολογίας του εντόμου διαβιβαστή
5. Διερεύνηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων των μέτρων ελέγχου
αντιμετώπισης της ελονοσίας

Εδώ μπορείτε να βρείτε την τελική έκθεση:

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΟΝΟΣΙΑ_2016

Leave a Reply