Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της από 21/03/2014 Προγραμματικής μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε., για να υποστηρίξει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής ενότητας Κορινθίας με τίτλο: «Διερεύνηση και Αξιολόγηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον της παράκαμψης της υφιστάμενης οδού Σούλι-Κρυονέρι».

Η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας έχει σχεδιάσει τη βελτίωση της χάραξης και των κυκλοφοριακών συνθηκών, του οδικού άξονα που με αφετηρία το Κιάτο, οδηγεί είτε στους ορεινούς Δήμους Στυμφαλίας και Φενεού, είτε στον ηπειρωτικό και Ιστορικό Δήμο Νεμέας. Ο υφιστάμενος επαρχιακός δρόμος Σούλι – Νεμέα χαρακτηρίζεται από στενότητα του καταστρώματος κυκλοφορίας, την έντονη εναλλασσόμενη καμπυλομορφία του, την διέλευσή του εντός των οικισμών της περιοχής και γενικά από χαρακτηριστικά που πλέον δεν εξυπηρετούν τις υφιστάμενες αλλά και εκτιμώμενες μελλοντικές ανάγκες της κυκλοφορίας. Για τη σύνδεση με την Νεμέα σχεδιάστηκε η βελτίωση του υφιστάμενου δρόμου που αρχίζει από τη διασταύρωση προς Κρυονέρι του επαρχιακού δρόμου Σούλι – Στυμφαλία – Γκούρα και διαμέσου της περιοχής «Φιλιάνδρα» οδηγεί εντός του οικισμού της Τ.Κ. Κρυονερίου. Για την επίλυση του ανωτέρου προβλήματος κρίθηκε απαραίτητη η μερική παράκαμψη της οδού και η διάνοιξη ενός συνδετήριου τμήματος.

Για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για την εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Leave a Reply