ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΛΟΝΟΣΙΑΣΕΛΟΝΟΣΙΑ

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗΣ, ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΕΝΤΟΜΩΝ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΤΙΑ 2016-17»

By 18 Νοεμβρίου 2017 18 Νοεμβρίου, 2020 No Comments

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:
1/ Δημιουργία δομής ελέγχου, επιτήρησης και επαγρύπνησης νόσων που προκύπτουν από έντομα διαβιβαστές (ελονοσία) με πεδίο εφαρμογής την Περιφέρεια Πελοποννήσου» για την τριετία 2017-2018-2019.
2/ Δημιουργία συστήματος καταγραφής, πρόβλεψης, διαχείρισης και ειδοποίησης για τα επίπεδα του κινδύνου διασποράς και της πρόληψης ζωονόσων που μεταδίδονται από αρθρόποδα διαβιβαστές και των ανθρωποζωονόσων που προκύπτουν εξ αυτών σε κτηνοτροφικές μονάδες στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, για την τριετία 2017-2018-2019.

Διαβάστε αναλυτικά το πρόγραμμα σε μορφή PDF (ΚΠ.ΕΛ 17-18-19 ΠΡΟΓΡ.+ΠΕΠΡΑΓΜ.)