ΚΟΥΝΟΥΠΟΚΤΟΝΙΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

«Δημιουργία δομής ελέγχου, επιτήρησης και επαγρύπνησης νόσων που προκύπτουν από έντομα διαβιβαστές (ελονοσία) με πεδίο εφαρμογής την Περιφέρεια Πελοποννήσου» για την τριετία 2017-2018-2019.

By 18 Νοεμβρίου 2019 18 Νοεμβρίου, 2020 No Comments

Σκοπός/στόχος της υλοποίησης της παρούσας δράσης είναι η συνέχιση και εντατικοποίηση των στοχευμένων παρεμβάσεων που πραγματοποιηθήκαν τα προηγούμενα έτη, ώστε να επιτευχθεί ο δραστικός περιορισμός της μετάδοσης της ελονοσίας

Διαβάστε αναλυτικά το Πρόγραμμα σε μορφή PDF – 1Α.ΚΠ ΕΛ 17-18-19 ΠΡΟΓΡ.