Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της από 30/05/2013 τριμερούς προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ της α) Περιφέρειας Πελοποννήσου μέσω της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κορινθίας, β) του Δήμου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων και γ) της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε.,  για να  υποστηρίξει, συγκεντρώσει, οργανώσει και παραδώσει στην Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κορινθίας, όλα τα στοιχεία εκείνα που θα διευκολύνουν στην εκπόνηση όλων των απαραίτητων εργασιών, τεχνικών μελετών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Γεράνεια Όρη: Σήμανση – Ανάδειξη Μονοπατιών».

Τα Γεράνεια Όρη αποτελούν έναν σημαντικό ορειβατικό και οικοτουριστικό προορισμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που γειτνιάζει με το αστικό κέντρο της Αθήνας.  Πρόκειται για τον χαρακτηριστικό ορεινό όγκο που δεσπόζει πάνω από τα Λουτράκι και την Κακιά Σκάλα στη διαδρομή από Αθήνα προς Κόρινθο. Ο ορεινός όγκος έχει μέγιστο υψόμετρο 1.351 μ. και καλύπτει την χερσόνησο που οριοθετείται από την Μεγαρίδα ανατολικά και βυθίζεται στον κορινθιακό κόλπο δυτικά. Ο ορεινός όγκος, διαθέτει πλούσια χλωρίδα και αποτελεί βιότοπο για περίπου 950 είδη ζώων και πουλιών. Αποτελεί περιοχή που περιλαμβάνεται στο δίκτυο NATURA2000, ενώ προσφέρεται για αναρρίχηση, πεζοπορία και ορεινή ποδηλασία.

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει :

  • Τη βελτίωση της πρόσβασης των παλιών ορειβατικών μονοπατιών των Γερανείων Όρεων
  • Την τοποθέτηση πινακίδων κατεύθυνσης σε κρίσιμα σημεία διασταυρώσεων
  • Την τοποθέτηση πλαισίων με χάρτες στις εισόδους των μονοπατιών
  • Τη συμπλήρωση και βελτίωση της υπάρχουσας σήμανσης των μονοπατιών
  • Δράσεις προβολής /προώθησης

Τα συγκεκριμένα μονοπάτια εκτός από την αναψυχή εξυπηρετούν επιπροσθέτως  τη διαρκή επιτήρηση των προστατευόμενων περιοχών που διέρχονται, και την προστασία των δασών που αναπτύσσονται στους ορεινούς όγκους, διευκολύνοντας δασικούς υπαλλήλους και πυροσβέστες, κυνηγούς, εθελοντές, διασώστες κλπ. να προσεγγίσουν φλεγόμενες περιοχές ή να απεγκλωβιστούν από αυτές με ασφάλεια. Έτσι, εκτός από την ανάπτυξη, τα μονοπάτια συμβάλλουν στην προστασία των δασών από τις πυρκαγιές.

Στο πλαίσιο υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης εκπονήθηκε Δασική Μελέτη και Μελέτη Ερμηνείας Περιβάλλοντος & Σήμανσης, ενώ ακολουθήθηκαν τα κάτωθι στάδια:

Στάδιο Α: Συλλογή πληροφοριών και υλικού. Με την υποστήριξη του Δήμου Αγίων Θεοδώρων – Λουτρακίου, του Δασαρχείου Λουτρακίου, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας & Αναρρίχησης και του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Κορίνθου έγινε συλλογή πληροφοριών και του απαραίτητου υλικού.

Στάδιο Β: Ανάλυση και αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης περιλάμβανε το Προσδιορισμό της περιοχής μελέτης, την αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης την ανάλυση φυσικού περιβάλλοντος και την καταγραφή και αποτύπωση των εργασιών.

Στάδιο Γ: Οικονομική Ανάλυση όπου και πραγματοποιήθηκε η προσμέτρηση των εργασιών παρέμβασης, η περιγραφή της ανάλυσης τιμών και εκτίμηση του προϋπολογισμού του έργου.

1

Χρωματική απεικόνιση μονοπατιών

Leave a Reply