6

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της από 19/06/2014 τριμερούς Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου δια της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών  και της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε.   ως Σύμβουλος υποστήριξης για της Δ/νση Τεχνικών Έργων για την υλοποίηση έργου «Αστεροσκοπείο Κρυονερίου».

Στο Κρυονέρι Κορινθίας βρίσκεται το Αστεροσκοπείο το οποίο λειτουργεί υπό την εποπτεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η δημιουργία ενός υπερτοπικού εκπαιδευτικού κέντρου με θέμα την αστρονομία εντάσσεται στην γενικότερη στρατηγική δημιουργίας πόλων ειδικού θεματικού τουρισμού εθνικής εμβέλειας.

Η χωροθέτηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού πάρκου στο Κρυονέρι Κορινθίας, σε μικρή απόσταση από το Κιάτο και την εθνική οδό θα δημιουργήσει ένα κέντρο επιρροής που περιλαμβάνει την Πελοπόννησο και την Αττική αλλά και την Στερεά Ελλάδα και τα Ιόνια. Η ύπαρξη των ερευνητικών υποδομών του ΕΑΑ ήδη από το 1976 και η παρουσία του ερευνητικού του δυναμικού αποτελεί μοναδικό πλεονέκτημα του προτεινόμενου κέντρου σε σχέση με παρόμοια εκπαιδευτικά κέντρα αστρονομίας του ευρωπαϊκού χώρου που περιορίζονται μόνο στον εκπαιδευτικό χαρακτήρα.

Στόχος της προγραμματικής σύμβασης είναι η ανάδειξη του Αστεροσκοπείου Κρυονερίου σε Εκπαιδευτικό Πάρκο Αστρονομίας, με τη χρήση των υποδομών του Πλανηταρίου και της γύρω περιοχής.

Το έργο περιλαμβάνει:

  • Την επισκευή/ αναβάθμιση του υφιστάμενου τηλεσκοπίου
  • Τη δημιουργία κτηριακών εγκαταστάσεων πλανηταρίου/ εκπαιδευτικού κέντρου (500 μ2)
  • Τη δημιουργία πλανηταρίου
  • Τη δημιουργία σεισμικής τράπεζας
  • Τη διαμόρφωση θεματικού πάρκου και τοπιακή διαμόρφωση του συνολικού χώρου

Η υποστήριξη αφορά σε :

  • Εκπόνηση έκθεσης σκοπιμότητας του έργου που θα περιλαμβάνει την εξασφάλιση της δικαιοδοσίας των συνεργαζόμενων φορέων, τον προσδιορισμό των αναγκαίων διαδικασιών, αδειοδοτήσεων κλπ. δεδομένων για την ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή υπηρεσιών.
  • Εκπόνηση των τεχνικών μελετών αναβάθμισης του τηλεσκοπίου δημιουργίας πλανηταρίου και εκπαιδευτικού κέντρου (αρχιτεκτονικά, στατικά, ηλεκτρο-μηχανολογικά, ΚΕΝΑΚ, περιβαλλοντική μελέτη, οικοδομική άδεια κλπ.)
  • Σύνταξη μελετών και τευχών για προμήθειες εξοπλισμού και κατά περίπτωση υπηρεσιών
  • Εξασφάλιση των αδειοδοτήσεων, εγκρίσεων από τους αρμόδιους φορείς (ΕΟΤ, Δασική Υπηρεσία, Υπηρεσίες Αρχαιολογίας, Περιβάλλον, Τεχνικό Συμβούλιο και ότι κατά περίπτωση απαιτείται)
  • Διαδικασίες οργάνωσης φακέλου έργου (τεχνικό δελτίο, αποφάσεις συμβουλίων κ.λπ.) για την οριστική υποβολή του φακέλου στο ΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013.

Έχει παραδοθεί το 35% του έργου

μακετα αστεροσκοπείου

Μακέτα αστεροσκοπείου

2

3 4

Leave a Reply