ΙΔΝ (ΙΟΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ)ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ KAI ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» για την διετία 2019-2020

By 18 Απριλίου 2020 18 Νοεμβρίου, 2020 No Comments

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη ενός πολυτομεακού εργαλείου αξιολόγησης κινδύνου, χρησιμοποιώντας πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των μηχανισμών επιτήρησης, για να εξακριβωθεί το επίπεδο κινδύνου για τη μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου (WNV) εντός μιας περιοχής και να εφαρμοστούν έγκαιρα (και προληπτικές) δράσεις καταστολής. Θα αποτελεί εργαλείο υποστήριξης για τον περιορισμό της διασποράς του Ιού και επομένως στον περιορισμό της εκδήλωσης ανθρώπινων κρουσμάτων.

Τα αντικείμενα της επιτήρησης είναι:

  • Παρακολούθηση της τάσης και της κατανομής του νοσήματος
  • Εκτίμηση του αντίκτυπου της νόσου στη δημόσια υγεία
  • Εκτίμηση της ανάγκης για προγράμματα παρέμβασης
  • Αναγνώριση των παραγόντων κινδύνου και των πληθυσμών που βρίσκονται σε μεγάλο κίνδυνο
  • Προστασία του ανθρώπινου πληθυσμού στην έκθεση στο Ιό του Δυτικού Νείλου

Διαβάστε αναλυτικά το Πρόγραμμα σε μορφή PDF – 4Α ΙΔΝ ΠΡΟΓ