ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Ανακοίνωση παράτασης του υπ. αριθ. 7/2020 διαγωνισμού

By 15 Σεπτεμβρίου 2020 No Comments

Ανακοίνωση παράτασης του υπ. αριθ. 7/2020 διαγωνισμού.

Για την χρονική καθυστέρηση που προκύπτει από την υποβολή διευκρινήσεων και ερωτήσεων η προθεσμία υποβολής προσφορών παρατείνεται μέχρι της 21/9/2020 και ώρα 14:00